Tips & belangrijke informatie

per 5 september 2019

Sluitingsperiode

Zondag 12 januari 2020 is de laatste dag van het ‘vaste staanplaats’-seizoen 2019. Vanaf 13 januari t/m 21 februari 2020 is het park gesloten. In deze periode mag u niet in uw kampeermiddel overnachten en kunt u uitsluitend lopend het park betreden. Het park is in deze periode uitsluitend toegankelijk van 09:00 – 17:00 uur. Op 22 februari opent het kampeerseizoen voor onze vaste gasten.

Openingstijden receptie

De receptie is in de periode 1 november 2019 t/m 26 maart 2020 beperkt geopend. Voor de actuele openingstijden verwijzen wij u graag naar de faciliteiten pagina of kijk op het informatiebord bij de receptie. Natuurlijk zijn wij in de winter telefonisch of per e-mail te bereiken.

Sanitairgebouw winterperiode

Van 1 november 2019 t/m 26 maart 2020 zijn het sanitairgebouw en het chemisch toilet gesloten.

Nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari 2020

Noteer zondag 12 januari alvast in uw agenda! Op die dag zijn al onze vaste- en seizoensgasten van 14.00 – 16.00 uur van harte welkom in restaurant 'Plates & More' op het park. Heeft u in het seizoen 2019 leuke foto’s gemaakt? Mail ze a.u.b. aan ons. We tonen ze graag op de nieuwjaarsreceptie! Wij hopen op een grote opkomst zodat wij samen kunnen toosten op een leuk en gezellig 2020.

Winnaar Molecaten Vaste Gasten Loterij 2019

Iedere zomervakantie verrast Molecaten op één van de parken een vaste staanplaats-gast met een super cadeau: het vaste staanplaats tarief voor het volgende jaar hoeft niet betaald te worden! Op zaterdag 31 augustus was het zover! De winnaar van de ‘Vaste Gasten Loterij 2019’ is... lees snel verder >

Definitie gezin

We hebben geluisterd naar gasten die ons hebben aangegeven dat onze definitie van gezin (zie de prijslijst) niet helemaal meer van deze tijd is. Wij geven hen groot gelijk. Tijden veranderen en onze definitie van een gezin - al vele jaren dezelfde - was nodig toe aan een update.
 • Tot 1 januari 2020 verstaan wij onder een gezin: de hoofdgast, zijn (levens)partner en thuiswonende ongehuwde/niet-samenwonende kinderen tot een maximum van 6 personen
 • Na 1 januari 2020 verstaan wij onder een gezin: de recreant en de partner met wie de recreant een gezamenlijk huishouden voert en minderjarige kinderen van de recreant en/of de partner met wie de recreant een gezamenlijk huishouden voert tot een maximum van 6 personen in totaal.

Deze definitie biedt voordelen voor een recreant met een “samengesteld gezin”: hij/zij hoeft per 1  januari 2020 niet langer extra te betalen voor minderjarige kinderen van de partner met wie hij/zij een gezamenlijk huishouden voert: minderjarige kinderen zijn namelijk bij de prijs inbegrepen tot en met een totale gezinsgrootte van 6 personen.

Per 1 januari 2020 worden minderjarige kinderen tot het gezin gerekend. Als een kind jonger is dan 18 jaar is het minderjarig. Zodra een op de overeenkomst bijgeschreven minderjarig kind de 18-jarige leeftijd bereikt is de recreant het tarief voor een mederecreant verschuldigd met ingang van de daaropvolgende maand.
In het geval onze overeenkomst automatisch voor een jaar wordt verlengd zal onze nieuwe definitie van gezin per 1 januari 2020 op onze overeenkomst van toepassing worden.

Prijzen 2020

In de loop van 2019 kregen wij te maken met een lastenstijging, o.a. als gevolg van toegenomen loonkosten. De inflatie over 2019 heeft naar verwachting een beperkt effect op de prijzen. Al met al zagen wij ons genoodzaakt sommige prijzen met ingang van 2020 aan te passen.
Naar de prijslijst >

Kampeerreglement

Graag vragen wij uw aandacht voor het kampeerreglement en onze afvalwijzer. Leest u het nog eens door?
Bekijk het kampeerreglement Molecaten Park De Koerberg >

Op visite bij Molecaten!

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen wij (staanplaats)gegevens van onze gasten niet bekendmaken wanneer een bezoeker daarom vraagt. Het is verstandig vooraf uw staanplaats door te geven aan uw bezoek of af te spreken elkaar telefonisch te bereiken bij aankomst. Onze receptionistes zijn altijd bereid een plattegrond mee te geven aan uw bezoek!

Komt er iemand logeren?

Dat vinden we natuurlijk erg leuk! Een logé dient u aan te melden bij de receptie. Nadat het logé-tarief (€ 4,00 p.p.p.n.) is voldaan mag ook uw logé gebruik maken van alle faciliteiten. U bent te allen tijde als recreant verantwoordelijk voor het gedrag van uw logé. Wij bieden ook logé-strippenkaarten aan (zie de prijslijst).

Overzicht van wel en niet toegestane bomen, struiken en planten

Molecaten streeft ernaar haar parken zo goed mogelijk op die natuurlijke omgeving te laten aansluiten. Vanuit landschappelijke uitgangspunten en met een visie op hoe het park er in de toekomst uit zou moeten zien werken onze groenspecialisten, vaak het hele jaar door, aan een ideale inrichting van het park.

In de ideale inrichting van het park komen de belangen van onze gasten en de doelstellingen vanuit een visie op natuur- en landschapsbeheer optimaal samen. In een beheervisie staat aangegeven hoe wij deze doelstellingen willen bereiken: onder andere door het bevorderen van natuurlijke habitats en biodiversiteit, door een heldere sortimentskeuze en door het duurzaam beheren van onze groenvoorzieningen en waterpartijen.

Als vaste gast kunt ook u een bijdrage leveren aan een ideale inrichting van het park, o.a. door (niet vrijblijvend bedoeld) rekening te houden met ons Overzicht van wel en niet toegestane bomen, struiken en planten. In dit overzicht staan de op ons park niet toegestane soorten plantmateriaal en ook het plantmateriaal dat u op ons park, met uitsluiting van andere soorten, mag gebruiken voor een natuurlijke erfafscheiding.

Het Overzicht van wel en niet toegestane bomen, struiken en planten vindt u achter het kampeerreglement.
Bekijk het kampeerreglement Molecaten Park De Koerberg >

Coniferen verwijderen vóór 1 april 2022

Vanwege de brandveiligheid hebben wij besloten het plaatsen en geplaatst houden van coniferen op Molecaten Park De Koerberg te verbieden. In de toekomst zullen wij te maken hebben met een toenemende kans op droogte. De ervaring leert dat (droge) coniferen op een park, geplaatst in hagen of solitair, de kans op brand en brandoverslag aanzienlijk vergroten, zeker bij een sterke wind. Daar moeten we wat aan doen want u en nieuwe gasten willen graag zo veilig mogelijk bij ons recreëren.

Een grotere biodiversiteit op het park
Daarnaast willen wij ook een stap maken richting vergroening en het vergroten van de biodiversiteit op ons park. Dat kan uitstekend indien u en wij kiezen voor het vervangen van coniferen door andere beplanting. U kunt dan o.a. denken aan beuken of ligusters en andere beplanting die op een bij onze receptie verkrijgbare lijst staat vermeld.

De start is gemaakt!
Wij hebben zelf al een begin gemaakt met het verwijderen van coniferen uit de algemene groenvoorziening. Wij hopen natuurlijk dat u dat goede voorbeeld uit eigen initiatief wilt volgen. Wij geven u daar ruim de tijd gelegenheid voor. In artikel 27 van het kampeerreglement van ons park staat: "Mede gelet op de brandveiligheid is het plaatsen van coniferen niet toegestaan. Reeds geplaatste coniferen dienen uiterlijk 1 april 2022 van de plaats te zijn verwijderd."

Laten we elkaar helpen
Verwijderde coniferen kunt u na een voorafgaande aanmelding gratis storten in groencontainers die wij ter beschikking stellen van 1 oktober - 1 december 2019, van 1 oktober – 1 december 2020 en van 1 oktober - 1 december 2021. Misschien ziet u tegen het werk op en/of vraagt u zich af hoe u dit voor elkaar gaat krijgen? Aan al onze vaste gasten vragen wij bij deze een helpende hand te bieden aan iemand die u kent en hierbij wel even wat hulp kan gebruiken.

Hulp bij het zagen en het eventueel inzetten van derden en speciale apparatuur zoals een hoogwerker, het rooien van stobben en wortels en het egaliseren kunt u uitbesteden. Bij de receptie kunt u informatie verkrijgen van bedrijven in de omgeving die deze werkzaamheden voor u kunnen verzorgen.

Geef uw telefoonnummer en e-mailadres aan ons door

Uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer zijn voor ons belangrijk om snel en gemakkelijk met u te communiceren. Heeft u of een familielid een ander telefoonnummer of een ander e-mailadres, dan horen wij het graag.

Nieuwe bankrekening

We hebben een nieuwe bankrekening: NL46 INGB 0673 1505 77. Indien u al gebruik maakt van de iDeal betalingswijze (u ontvangt de ‘U kunt nu betalen’-e-mails van ons), dan komt het automatisch goed. Wenst u in de toekomst via iDeal te betalen? Geef ons dan graag uw correcte e-mailadres.

Rij voorzichtig!

Wij vragen bestuurders van motorvoertuigen hun snelheid op het park aan te passen aan de omstandigheden. Rij dus voorzichtig in het belang van uzelf, uw medegasten en op het park spelende kinderen. Spreek zo nodig een ander (vriendelijk) aan op zijn/haar snelheid. Een verkeersveilige omgeving maken wij samen!

Noodgevallen

Bel in een noodgeval altijd direct 112 en vergeet niet ook de receptie in te lichten. Na sluitingstijd belt u ons noodnummer. Vermeld duidelijk de locatie op het park of, indien bekend, het veld en nummer van de plaats, aan de alarmcentralist en aan ons. Zo kunnen we de hulpdienst goed opvangen en alles zo snel mogelijk laten verlopen, dit in ieders belang!
Telefoonnummer receptie: 0578-699 810 optie 9

Echt even doen

In de periode 1 november t/m 26 maart dient u alle losse voorwerpen en (party)tenten van de plaats verwijderd of opgeborgen te hebben. Alleen dan kunnen wij het onderhoud aan onze groenvoorziening goed verzorgen.

Alle winterklaar tips op een rij

 • Houd uw staanplaats in de winter netjes en verwijder alle losse voorwerpen of berg deze op.
 • Het beste kunt u bij het winterklaar maken van uw kampeermiddel alle goederen van waarde naar huis meenemen. Laat gordijnen open, zodat duidelijk is dat er niets te halen valt. Geef inbrekers geen kans!
 • Voorkom bevroren leidingen! Het aftappen/isoleren van een kraan of leiding is even werk, maar dan weet u ook zeker dat u volgend voorjaar uw voorzieningen weer in prima staat aantreft.
 • Om veiligheidsredenen (i.v.m. gevaar voor hulpverleners zoals de brandweer) is het in de winter niet toegestaan in uw kampeermiddel een gasfles op te slaan.

Tips voor uw veiligheid

Wij vragen uw aandacht voor de veiligheid in uw kampeermiddel en op de staanplaats:
 • Gas: gebruikt u gas, laat u dan regelmatig uw apparaten, zoals de geiser, schoonmaken. Vervang de gasslang tenminste elke twee jaar of eerder bij gebreken.
 • Water: denk volgend jaar weer aan het laten doorlopen van alle leidingen in uw huisje, chalet of stacaravan. Dit om legionella in uw waterleidingen te voorkomen.
 • Elektra: vergeet niet uw aardlekschakelaar af en toe te controleren.
 • Brandblusser: in elk kampeermiddel is een goedgekeurd brandblustoestel van tenminste 2 kg verplicht. Denkt u er aan dat toestel ook jaarlijks te laten keuren?
 • Goed idee: net als bij u thuis een rook- en/of koolmonoxidemelder installeren in uw kampeermiddel. Controleer regelmatig of de batterij het nog doet, zeker na een lange periode van afwezigheid.
 • Verzekering: is uw huisje, chalet of stacaravan wel (voldoende) verzekerd? Schade aan uw eigen huisje, chalet of stacaravan is al erg genoeg maar mochten hierdoor ook uw buren schade oplopen, dan bent u daarvoor ook aansprakelijk. Kijkt u ook eens op www.recreatieverzekeringen.nl/Recreatiewoningverzekering. Met deze verzekering bent u ook verzekerd voor schade door bijvoorbeeld vandalisme, brand, hagel of andere onverwachte invloeden als u even niet bij uw huisje, chalet of stacaravan bent.
 • Tip: laat uw elektrische apparaten, gasinstallatie en gasverbruikstoestellen in uw kampeermiddel eens in de drie jaar keuren.

Verkoop stacaravan of chalet

Heeft u het voornemen uw stacaravan/chalet met behoud van plaats te verkopen? Laat het ons weten! Molecaten biedt u namelijk de mogelijkheid uw te koop staande stacaravan/chalet op de website te plaatsen. Informatie over de verkoopprocedure is te verkrijgen op de receptie.