Tips & belangrijke informatie

per 6 september 2019

Seizoensverlenging

Vanaf dit seizoen bieden we u de mogelijkheid om langer te genieten van uw vaste staanplaats. Seizoensverlenging noemen we dat. Dit houdt in dat u ook op Kruininger Gors kunt overnachten van 1 november 2019 tot en met 5 januari 2020 en van 22 februari tot en met 27 maart 2020. Lees meer over seizoensverlenging >

Bereikbaarheid & sluiting park

De receptie is tot eind september dagelijks geopend. Vanaf oktober zijn we er van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Buiten deze openingstijden zijn we voor storingen en noodgevallen bereikbaar op tel. 0181-482711.

Het park is gesloten van 1 november 2019, 17.00 uur, t/m 26 maart 2020. Wij verzoeken u vriendelijk de plaats opgeruimd en netjes achter te laten. In de periode 1 november t/m 5 januari en 22 februari t/m 26 maart bent u welkom om uw plaats te controleren, om te klussen, te tuinieren maar niet om te recreëren en tussen zonsondergang en zonsopkomst mag u niet op het park aanwezig zijn. Hebt u toestemming voor seizoensverlenging? Dan bent u in de perioden van 1 november 2019 t/m 5 januari 2020 en van 22 februari t/m 26 maart 2020 dagelijks van harte welkom en u mag dan ook op het park overnachten.

Nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari

Noteert u zondag 12 januari alvast in uw agenda? Van 12.00 – 14.00 uur bent u allemaal van harte welkom in het Gorspaviljoen. Wij verwachten een grote opkomst en willen graag samen met u toosten op een leuk en gezellig 2020!

Start van het nieuwe seizoen

Vrijdag 27 maart 2020 om 09.00 uur gaat Kruininger Gors weer open. U bent vanaf dan weer van harte welkom.

Winnaar Molecaten Vaste Gasten Loterij 2019

Iedere zomervakantie verrast Molecaten op één van de parken een vaste staanplaats-gast met een super cadeau: het vaste staanplaats tarief voor het volgende jaar hoeft niet betaald te worden! Op zaterdag 31 augustus was het zover! De winnaar van de ‘Vaste Gasten Loterij 2019’ is... lees snel verder >

Definitie gezin

We hebben geluisterd naar gasten die ons hebben aangegeven dat onze definitie van gezin (zie de prijslijst) niet helemaal meer van deze tijd is. Wij geven hen groot gelijk. Tijden veranderen en onze definitie van een gezin - al vele jaren dezelfde - was nodig toe aan een update.
 • Tot 1 januari 2020 verstaan wij onder een gezin: de hoofdgast, zijn (levens)partner en thuiswonende ongehuwde/niet-samenwonende kinderen tot een maximum van 6 personen
 • Na 1 januari 2020 verstaan wij onder een gezin: de recreant en de partner met wie de recreant een gezamenlijk huishouden voert en minderjarige kinderen van de recreant en/of de partner met wie de recreant een gezamenlijk huishouden voert tot een maximum van 6 personen in totaal.

Deze definitie biedt voordelen voor een recreant met een “samengesteld gezin”: hij/zij hoeft per 1  januari 2020 niet langer extra te betalen voor minderjarige kinderen van de partner met wie hij/zij een gezamenlijk huishouden voert: minderjarige kinderen zijn namelijk bij de prijs inbegrepen tot en met een totale gezinsgrootte van 6 personen.

Per 1 januari 2020 worden minderjarige kinderen tot het gezin gerekend. Als een kind jonger is dan 18 jaar is het minderjarig. Zodra een op de overeenkomst bijgeschreven minderjarig kind de 18-jarige leeftijd bereikt is de recreant het tarief voor een mederecreant verschuldigd met ingang van de daaropvolgende maand.
In het geval onze overeenkomst automatisch voor een jaar wordt verlengd zal onze nieuwe definitie van gezin per 1 januari 2020 op onze overeenkomst van toepassing worden.

Huisdieren

Het is op dit moment niet toegestaan een hond of kat mee te nemen naar uw plaats op Molecaten Park Kruininger Gors. We krijgen daar geregeld vragen over en dat is ook wel begrijpelijk. Honden en katten worden immers meer dan vroeger en vooral door jonge gezinnen gezien als “gezinsleden” en ja, zo horen wij dan vaak zeggen, die kunnen tijdens de vakantie niet worden gemist. Ook het feit dat op de openbare wegen die ons park doorkruisen huisdieren zijn toegestaan maar op het park niet roept bij menigeen vragen op.

We hebben u gevraagd naar uw mening over het al dan niet toestaan van huisdieren op het park. We hebben daar veel reacties op ontvangen, zowel negatieve als positieve. Sommige gasten zijn bezorgd en verwachten overlast door loslopende, poepende en blaffende honden. Andere gasten, met of zonder huisdieren, vinden het prima dat er iets gaat veranderen.

Al uw reacties hebben we bij elkaar genomen en beoordeeld. We hebben gemeend er goed aan te doen op dit moment nog geen besluit te nemen. We willen goed onderzocht hebben of en zo ja hoe wij eventueel aan de geuite zorgen tegemoet kunnen komen. Daar zal zeker enige tijd mee gemoeid zijn. Graag komen wij in de loop van het volgende jaar bij u op dit onderwerp terug.  

Prijzen 2020

In de loop van 2019 kregen wij te maken met een lastenstijging, o.a. als gevolg van toegenomen loonkosten. De inflatie over 2019 heeft naar verwachting een beperkt effect op de prijzen. Al met al zagen wij ons genoodzaakt sommige prijzen met ingang van 2020 aan te passen.
Naar de prijslijst >

Op visite bij Molecaten!

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen wij (staanplaats)gegevens van onze gasten niet bekendmaken wanneer een bezoeker daarom vraagt. Het is verstandig vooraf uw staanplaats door te geven aan uw bezoek of af te spreken elkaar telefonisch te bereiken bij aankomst. Onze receptionistes zijn altijd bereid een plattegrond mee te geven aan uw bezoek!

Komt er iemand logeren?

Dat vinden we natuurlijk erg leuk! Een logé dient u aan te melden bij de receptie. Nadat het logé-tarief (€ 4,00 p.p.p.n.) is voldaan mag ook uw logé gebruik maken van alle faciliteiten. U bent te allen tijde als recreant verantwoordelijk voor het gedrag van uw logé. Wij bieden ook logé-strippenkaarten aan (zie de prijslijst).

Verhuur aan derden – op aanvraag

Een derde die bij u overnacht meldt u schriftelijk aan bij de receptie en u voldoet de daarvoor verschuldigde kosten. Het onderverhuren van uw kampeermiddel en/of de plaats kan op aanvraag, tegen betaling en met een maximum van zes weken per seizoen, worden toegestaan. Zie hiervoor het kampeerreglement, artikel 3 onder het kopje Toegang park en voorzieningen.

Overzicht van wel en niet toegestane bomen, struiken en planten

Molecaten streeft ernaar haar parken zo goed mogelijk op die natuurlijke omgeving te laten aansluiten. Vanuit landschappelijke uitgangspunten en met een visie op hoe het park er in de toekomst uit zou moeten zien werken onze groenspecialisten, vaak het hele jaar door, aan een ideale inrichting van het park.

In de ideale inrichting van het park komen de belangen van onze gasten en de doelstellingen vanuit een visie op natuur- en landschapsbeheer optimaal samen. In een beheervisie staat aangegeven hoe wij deze doelstellingen willen bereiken: onder andere door het bevorderen van natuurlijke habitats en biodiversiteit, door een heldere sortimentskeuze en door het duurzaam beheren van onze groenvoorzieningen en waterpartijen.

Als vaste gast kunt ook u een bijdrage leveren aan een ideale inrichting van het park, o.a. door (niet vrijblijvend bedoeld) rekening te houden met ons Overzicht van wel en niet toegestane bomen, struiken en planten. In dit overzicht staan de op ons park niet toegestane soorten plantmateriaal en ook het plantmateriaal dat u op ons park, met uitsluiting van andere soorten, mag gebruiken voor een natuurlijke erfafscheiding.

Het Overzicht van wel en niet toegestane bomen, struiken en planten vindt u achter het kampeerreglement.
Bekijk het kampeerreglement Molecaten Park Kruininger Gors >

Herstructurering

We zijn van plan tussen november 2019 en maart 2020 een deel van de infrastructuur op het park te vernieuwen. Zodra de planning en locaties bekend zijn zullen we hierover informeren.

Geef uw telefoonnummer en e-mailadres aan ons door

Uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer zijn voor ons belangrijk om snel en gemakkelijk met u te communiceren. Heeft u of een familielid een ander telefoonnummer of een ander e-mailadres, dan horen wij het graag.

Rij voorzichtig!

Wij vragen bestuurders van motorvoertuigen hun snelheid op het park aan te passen aan de omstandigheden. Rij dus voorzichtig in het belang van uzelf, uw medegasten en op het park spelende kinderen. Spreek zo nodig een ander (vriendelijk) aan op zijn/haar snelheid. Een verkeersveilige omgeving maken wij samen!

Auto- en scootermisbruik op het park

Als gast van Kruininger Gors wilt u toch graag genieten van de prachtige en rustige omgeving? Waar u de auto liever laat staan? Wij horen geregeld de opmerking dat sommige gasten hun auto en scooter onnodig gebruiken op het park: even naar de supermarkt, de kinderen naar de knutsel brengen of (dit verzin je niet …) bij een ander op het park op visite gaan. In zulke gevallen kunt u beter de auto en scooter laten staan. Doet u dat dan zal dat door uw medegasten en ons heel erg worden gewaardeerd. Waar we graag met al onze gasten naartoe willen is dit: als u op het park aankomt, parkeert u de auto of scooter op een parkeerplaats. Pas als u het park weer verlaat, gebruikt u uw auto of scooter weer.

Noodgevallen

Bel in een noodgeval altijd direct 112 en vergeet niet ook de receptie in te lichten. Na sluitingstijd belt u ons noodnummer. Vermeld duidelijk de locatie op het park of, indien bekend, het veld en nummer van de plaats, aan de alarmcentralist en aan ons. Zo kunnen we de hulpdienst goed opvangen en alles zo snel mogelijk laten verlopen, dit in ieders belang!
Telefoonnummer receptie, tevens noodnummer: 0181-482711

Plaatsnummer duidelijk zichtbaar

Is u uw plaatsnummer duidelijk zichtbaar? Kijk hier jaarlijks goed naar. Voor spoedeisende hulp kan dit van levensbelang zijn!

EHBO en AED

Een EHBO-kist en een AED (een “Automatische Externe Defibrillator”) vindt u bij de receptie! Onze receptie- en servicedienstmedewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener en kunnen eerste hulp verlenen.

Huisarts

Huisarts Bansrai was dit jaar voor het laatst op Kruininger Gors. Voor een huisartsconsult kunt u vanaf nu naar de huisartsenpraktijk aan de Burgemeester Letteweg 40 in Oostvoorne.

Echt even doen

In de periode 1 november t/m 26 maart dient u alle losse voorwerpen en (party)tenten van de plaats verwijderd of opgeborgen te hebben. Alleen dan kunnen wij het onderhoud aan onze groenvoorziening goed verzorgen.

Alle winterklaar tips op een rij

 • Houd uw staanplaats in de winter netjes en verwijder alle losse voorwerpen of berg deze op.
 • Het beste kunt u bij het winterklaar maken van uw kampeermiddel alle goederen van waarde naar huis meenemen. Laat gordijnen open, zodat duidelijk is dat er niets te halen valt. Geef inbrekers geen kans!
 • Voorkom bevroren leidingen! Het aftappen/isoleren van een kraan of leiding is even werk, maar dan weet u ook zeker dat u volgend voorjaar uw voorzieningen weer in prima staat aantreft.
 • Om veiligheidsredenen (i.v.m. gevaar voor hulpverleners zoals de brandweer) is het in de winter niet toegestaan in uw kampeermiddel een gasfles op te slaan.

Tips voor uw veiligheid

Wij vragen uw aandacht voor de veiligheid in uw kampeermiddel en op de staanplaats:
 • Gas: gebruikt u gas, laat u dan regelmatig uw apparaten, zoals de geiser, schoonmaken. Vervang de gasslang tenminste elke twee jaar of eerder bij gebreken.
 • Water: denk volgend jaar weer aan het laten doorlopen van alle leidingen in uw huisje, chalet of stacaravan. Dit om legionella in uw waterleidingen te voorkomen.
 • Elektra: vergeet niet uw aardlekschakelaar af en toe te controleren.
 • Brandblusser: in elk kampeermiddel is een goedgekeurd brandblustoestel van tenminste 2 kg verplicht. Denkt u er aan dat toestel ook jaarlijks te laten keuren?
 • Goed idee: net als bij u thuis een rook- en/of koolmonoxidemelder installeren in uw kampeermiddel. Controleer regelmatig of de batterij het nog doet, zeker na een lange periode van afwezigheid.
 • Verzekering: is uw huisje, chalet of stacaravan wel (voldoende) verzekerd? Schade aan uw eigen huisje, chalet of stacaravan is al erg genoeg maar mochten hierdoor ook uw buren schade oplopen, dan bent u daarvoor ook aansprakelijk. Kijkt u ook eens op www.recreatieverzekeringen.nl/Recreatiewoningverzekering. Met deze verzekering bent u ook verzekerd voor schade door bijvoorbeeld vandalisme, brand, hagel of andere onverwachte invloeden als u even niet bij uw huisje, chalet of stacaravan bent.
 • Tip: laat uw elektrische apparaten, gasinstallatie en gasverbruikstoestellen in uw kampeermiddel eens in de drie jaar keuren.

Verkoop stacaravan of chalet

Heeft u het voornemen uw stacaravan/chalet met behoud van plaats te verkopen? Laat het ons weten! Molecaten biedt u namelijk de mogelijkheid uw te koop staande stacaravan/chalet op de website te plaatsen. Informatie over de verkoopprocedure is te verkrijgen op de receptie.