Kies het u passende tarief

Per 2018
In het afgelopen jaar hebben verscheidende gasten ons gevraagd te kijken naar het tarief voor een extra persoon. Zoals u weet zijn bij het tarief voor een vaste staanplaats 2 personen inbegrepen en moet u voor elk persoon extra het tarief voor een extra persoon betalen. Wij zien in dat dit voor gezinnen geen aantrekkelijke tariefstelling is.

Om die reden introduceren wij met ingang van 2018 een nieuw tarief voor een vaste staanplaats, naast het tarief zoals u dat gewend bent. Het bekende tarief, inbegrepen 2 personen en voor een extra persoon moet worden betaald, noemen wij tarief A. Het nieuwe tarief, het tarief voor een gezin, noemen wij tarief B.
Bij het nieuwe tarief B wordt onder een gezin verstaan: de recreant, zijn of haar (levens)partner en thuiswonende, ongehuwde/niet-samenwonende kinderen tot een maximum van 6 personen.

Door de nieuwe tariefstelling kan het zijn dat het voor u interessant is om van het huidige tarief A over te stappen naar tarief B. Dat is mogelijk; u mag altijd overstappen van tarief A naar tarief B. Een overstap andersom is niet mogelijk.

Wij vragen u om uw keuze voor tarief A of tarief B aan ons door te geven. Dat kunt u doen aan de hand van het per post toegestuurde keuzeformulier per post. Wij verzoeken u het keuzeformulier in te vullen en uiterlijk dinsdag 31 oktober 2017 bij ons in te dienen. Maakt u geen keuze aan ons kenbaar dan blijft het bekende tarief A op u van toepassing. Zoals gezegd kunt u ook later een overstap naar tarief B maken, enkel niet met terugwerkende kracht.

Meer informatie over water & elektra naar verbruik, kunt u hier lezen >


  2017 2018 in nieuwe tariefstelling
    Tarief A Tarief B
Vaste staanplaats € 1.865,00 € 1.902,30 €  1.995,80
Af: wegens water   €       48,90 - €        48,90 -
Af: wegens elektra   €     138,00 - €      138,00 -
       
Totaal € 1.865,00 € 1.715,40 € 1.808,90
       
Bijkomende kosten      
Extra persoon (persoonsgebonden)
 
€ 91,50
 
€ 93,50
(vanaf 2 pers.)
€ 93,50
(vanaf 6 pers.)
Water (incl. zuiveringslasten) per m3 Inbegrepen € 3,26* € 3,26*
Elektra per kWh
 
€ 0,46 (vanaf
300 kWh)
€ 0,46*
 
€ 0,46*
 

* Dit is het tarief van 2017, het werkelijke tarief wordt later vastgesteld.