Gebruiksperiode vaste staanplaats

De vaste staanplaats is voor recreatieve doeleinden aan u ter beschikking gesteld. Zo staat het in onze overeenkomst. Dat wil zeggen dat u bij ons te gast bent en dat (semi)permanente bewoning niet is overeengekomen en nadrukkelijk niet is toegestaan. Landelijk gezien neemt de vraag naar woonruimte toe, ook op recreatieparken. Op recreatieparken met (semi)permanente bewoning heerst vaak een andere sfeer en parken waarop wordt gewoond, glijden doorgaans snel af naar een lage kwaliteit. Dit is niet wat wij willen, daarvoor bent u ons te dierbaar.

Op ons park komt (semi)permanente bewoning gelukkig niet voor. Dat willen wij ook graag in de toekomst zo houden. Dat gaat niet vanzelf, we zullen iets moeten doen. We hebben wel een duidelijke overeenkomst maar ook het handhaven van die overeenkomst is en blijft van belang. Dus ook praktisch moeten wij het recreatieve karakter van ons park blijven benadrukken en waarborgen. Daarom zullen wij na 1 december 2022 niet toestaan dat gasten gedurende december en januari, met uitzondering van de kerstvakantie, tussen zonsondergang en zonsopkomst in hun kampeermiddel verblijven.

Dit betekent dat met ingang van 1 december 2022 ons park van 1 februari tot 1 december en tijdens de kerstvakantie volledig (24/7) geopend zal zijn en in de maanden december en januari, met uitzondering van de kerstvakantie, overdag.

Tot aan 1 december 2022 hebt u de tijd om aan de nieuwe gebruiksperiode te wennen en zo nodig daar uw plannen op af te stemmen. Voor nieuwe vaste gasten geldt dat de nieuwe gebruiksperiode direct bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing wordt. In de periode tot 1 december 2022 kan het dus voorkomen dat de ene recreant tijdelijk nog wel in december en januari buiten de kerstvakantie, in zijn of haar kampeermiddel mag overnachten en de andere recreant niet. Dit kan soms wat verwarrend zijn, maar is helaas niet te voorkomen in een overgangsregeling.

Waar wij zeker van zijn is dat zo het nodige is gedaan om weerstand te bieden aan mensen die in een kampeermiddel op ons park willen wonen. Molecaten Park Het Landschap is en blijft zo een park voor gasten die bij ons willen recreëren, nu en in de toekomst. Dat is heel fijn voor u en ook goed voor ons.