Coniferen - verwijderen vóór 1 april 2021

Maak gebruik van de gratis regeling!
Vanwege de brandveiligheid hebben wij besloten het plaatsen en geplaatst houden van coniferen op Molecaten Park Het Landschap te verbieden. In de toekomst zullen wij te maken hebben met een toenemende kans op droogte. De ervaring leert dat (droge) coniferen op een park, geplaatst in hagen of solitair, de kans op brand en brandoverslag aanzienlijk vergroten, zeker bij een sterke wind. Daar moeten we wat aan doen want u en nieuwe gasten willen graag zo veilig mogelijk bij ons recreëren.
 
Een grotere biodiversiteit op het park
Daarnaast willen wij ook een stap maken richting vergroening en het vergroten van de biodiversiteit op ons park. Dat kan uitstekend indien u en wij kiezen voor het vervangen van coniferen door inheemse beplanting. U kunt dan denken aan beuk, liguster of meidoorn en andere beplanting die op een bij onze receptie verkrijgbare lijst staat vermeld.
 
De start is gemaakt!
Wij hebben zelf al een begin gemaakt met het verwijderen van coniferen uit de algemene groenvoorziening. Zo nu en dan pakken we een terreindeel aan. Wij hopen natuurlijk dat u dat goede voorbeeld uit eigen initiatief wilt volgen. Wij geven u daar ruim de tijd gelegenheid voor. In artikel 39 van het kampeerreglement van ons park staat: "Mede gelet op de brandveiligheid is het plaatsen van coniferen niet toegestaan. Reeds geplaatste coniferen dienen uiterlijk 1 april 2021 van de plaats te zijn verwijderd."
 
Laten we elkaar helpen
Verwijderde coniferen kunt u na voorafgaande aanmelding gratis storten in groencontainers die wij ter beschikking stellen in de volgende perioden:
  • 1 oktober 2018 - 1 december 2018
  • 1 oktober 2019 - 1 december 2019
  • 1 oktober 2020 - 1 december 2020
Misschien ziet u tegen het werk op en/of vraagt u zich af hoe u dit voor elkaar gaat krijgen? Aan al onze vaste gasten vragen wij bij deze een helpende hand te bieden aan iemand die u kent en hierbij wel even wat hulp kan gebruiken.

Hulp bij het zagen en het eventueel inzetten van derden en speciale apparatuur zoals een hoogwerker, het rooien van stobben en wortels en het egaliseren kunt u uitbesteden en is bij ons op aanvraag tegen kostprijs mogelijk.