U bent hier:  Home Flevostrand Vaste staanplaats Tips & extra informatie

Tips & extra informatie

per 10 september 2018

Sluitingsperiode
 • Flevostrand is gesloten voor verblijf vanaf 29 oktober 2018 t/m 28 maart 2019. In deze periode mag u niet overnachten en kunt u, na aanmelding bij de receptie, het terrein uitsluitend lopend betreden. In deze periode proberen wij zoveel mogelijk groot onderhoud aan infrastructuur, wegen en bomen uit te voeren, zodat u hiervan zo min mogelijk hinder onder vindt.
 • De receptie is in de periode van 29 oktober t/m 28 maart op maandag t/m zaterdag geopend van 9:00 tot 17:00 uur. Op de zondagen zijn wij geopend vanaf 12:00 tot 16:00 uur. Op 25, 26, 31 december en 1 januari is de receptie gesloten.
 • Ons restaurant Zuid Zoet Zout blijft open in de periode van 29 oktober t/m 28 maart.

Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019
Noteer zondag 6 januari alvast in uw agenda. Van 14.00 - 16.00 uur zijn al onze vaste- en seizoensgasten van harte welkom in restaurant Zuid Zoet Zout. Wij hopen op een grote opkomst zodat wij samen kunnen toosten op een leuk en gezellig 2019.

Start van het nieuwe seizoen
Vrijdag 29 maart 2019 gaat Flevostrand weer open. U bent dan vanaf 9.00 uur weer van harte welkom.

Maatregelen AVG
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt onder meer voor een versterking en uitbreiding van de privacyrechten. Hierdoor zijn wij genoodzaakt te voldoen aan de privacyrechten van onze gasten en bezoekers.

 • Op visite bij Molecaten!
  Molecaten verwerkt dagelijks gegevens over personen en respecteert dan ook de privacy van u als gast of bezoeker. De gegevens die wij verwerken zullen altijd strikt vertrouwelijk worden behandeld.
  Om de privacy van onze gasten te respecteren kunnen wij (staanplaats)gegevens van onze gasten niet bekendmaken wanneer een bezoeker daarom vraagt.

  Het is verstandig vooraf uw staanplaats door te geven aan uw bezoek of af te spreken elkaar telefonisch te bereiken bij aankomst. Onze receptionistes zijn altijd bereid een plattegrond mee te geven aan uw bezoek!

 • Het verstrekken van sleutels
  Voor wat betreft het verstrekken van sleutels van eigendommen van de gast, bijvoorbeeld een kampeermiddel, heeft dit tot gevolg dat we deze service helaas niet meer kunnen aanbieden. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk uw sleutel(s) af te halen bij de receptie. Om uw verzoek zo goed en veilig mogelijk af te kunnen handelen, dient de gast met een vaste staanplaats zich te legitimeren bij het ophalen van de sleutel(s).
  Sleutels die niet zijn opgehaald zullen na 1 januari 2019 worden vernietigd.

  Als alternatief kunt u een sleutelkluisje bij het kampeermiddel plaatsen. Een sleutelkluisje beschikt over een persoonlijke code zodat, wanneer u zelf niet in de gelegenheid bent, u een derde toegang kunt geven tot uw kampeermiddel/stacaravan.

Kampeerreglement
Graag vragen wij uw aandacht voor ons kampeerreglement en onderstaande artikelen in het bijzonder. Leest u het nog eens door? Het kampeerreglement vindt u op onze voorwaarden pagina >

Artikel 5. Een aanbouw aan de stacaravan, in welke vorm ook, is niet toegestaan.
Artikel 9. Er is schriftelijke toestemming nodig van de ondernemer voor het plaatsen van o.a. een bergkist, erfverharding/bestrating, hekwerk en toegang, pergola, prieel, schuur, schutting, veranda, vlonder en zonnepaneel.
Artikel 12. De nokhoogte van een schuur is maximaal 2,50 m.
Artikel 20. Een schutting mag maximaal 1,20 m hoog zijn. Het aanhouden van een schutting hoger dan1,20 m is, mits de schutting voor 1 juni 2018 is geplaatst, slechts toegestaan met instemming van de ondernemer tot uiterlijk de eerstvolgende overdracht van het kampeermiddel met behoud van plaats.
Artikel 23. Bouw-, verbouw- en overlast gevende andere werkzaamheden zijn niet toegestaan in de periode van 1 juli t/m 31 augustus, op zon- en feestdagen gedurende het gehele jaar en op overige dagen tussen 20.00 uur en 09.00 uur daaropvolgend.
Artikel 28. Het is niet toegestaan buiten de plaats kampeermiddelen en kampeerartikelen te plaatsen en/of geplaatst te houden.
Artikel 39. Het maken van open vuur en/of het op het terrein aanwezig hebben en/of gebruik maken van een buitenhaard en vuurkorf is in verband met de brandveiligheid niet toegestaan. Barbecueën is alleen toegestaan op elektra en indien geen sprake is van aanhoudende droogte ook op propaangas, houtskool en briketten op een barbecue die daarvoor is bestemd en op een stenen ondergrond is geplaatst, niet zijnde een wegwerpbarbecue, zonder gebruik te maken van vloeibare aanjagers en na het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen. In het geval van aanhoudende droogte is barbecueën met vuur als warmtebron niet toegestaan.
Artikel 43. Het op het park aanwezig hebben van een hoverkart, jetski, motorstep, segway, snorfiets trike of quad is niet toegestaan. Een bromfiets en scooter met ingeschakelde motor is op het park niet toegestaan.
Artikel 46. Het is niet toegestaan een onbemand luchtvaartuig (o.a. een drone) op ons park in uw bezit te hebben. In verband met uw en onze veiligheid en privacy is het niet toegestaan met een onbemand luchtvaartuig met opnameapparatuur (o.a. drone) een opname te maken van (delen van) ons park.
Artikel 56. Er zijn per plaats maximaal twee gasflessen voor opslag en het gebruik van propaan toegestaan, elk met een inhoud van maximaal 45 liter waterinhoud. Het aanwezig hebben van een met lpg en/of vaste stoffen te stoken (verwarming)installatie en het aanwezig hebben van meer of andere brandstoffen ten behoeve van een (verwarming)installatie is verboden.

Noodgevallen
Bel bij noodgevallen altijd direct 112 en vergeet niet ook de receptie in te lichten. Na sluitingstijd belt u ons noodnummer. Vermeld duidelijk de locatie op het park of, indien bekend, het veld en nummer van de plaats, aan de alarmcentralisten en aan ons. Zo kunnen we de hulpdiensten goed opvangen en alles zo snel mogelijk laten verlopen. Dit in ieders belang!
Telefoonnummer receptie & noodnummer: 0320 - 288 480

Plaats nummer duidelijk zichtbaar
Staat uw plaats nummer duidelijk zichtbaar vermeld op uw plaats? Kijk hier goed naar. Het is van groot belang dat de plaats nummers duidelijk zichtbaar zijn zodat ook hulpverleners sneller op de plaats van de calamiteit kunnen zijn.

Alle winterklaar tips op een rij
 • Houd uw staanplaats in de winter netjes en berg alle losse voorwerpen op.
 • Het beste kunt u bij het winterklaar maken van uw kampeermiddel alle goederen van waarde meenemen naar huis. Laat gordijnen open, zodat duidelijk is dat er niets te halen valt. Geef inbrekers geen kans!
 • Voorkom bevroren leidingen! Het aftappen/isoleren van een kraan of leiding is even werk, maar dan weet u ook zeker dat u volgend voorjaar uw voorzieningen weer in prima staat aantreft.
 • Om veiligheidsredenen (i.v.m. gevaar voor hulpverleners zoals brandweer) is het in de winter niet toegestaan gasflessen op te slaan in uw kampeermiddel.


Tips voor uw veiligheid
Wij vragen uw aandacht voor de veiligheid in uw kampeermiddel en op de staanplaats:

 • Gas: gebruikt u gas, laat u dan regelmatig uw apparaten, zoals de geiser, schoonmaken. Vervang de gasslang tenminste elke twee jaar of eerder bij gebreken.
 • Water: denk volgend jaar weer aan het laten doorlopen van alle leidingen in uw huisje, chalet of stacaravan. Dit om legionella in uw waterleidingen te voorkomen.
 • Elektra: vergeet niet uw aardlekschakelaar af en toe te controleren.
 • Brandblusser: in elk kampeermiddel is een goedgekeurd brandblustoestel van tenminste 2 kg verplicht. Denkt u er aan om dat toestel ook jaarlijks te laten keuren?
 • Goed idee: net als bij u thuis een rook- en/of koolmonoxidemelder installeren in uw kampeermiddel. Controleer regelmatig of de batterij het nog doet, zeker na een lange periode van afwezigheid.
 • Verzekering: is uw huisje, chalet of stacaravan wel (voldoende) verzekerd? Schade aan uw eigen huisje of stacaravan is al erg genoeg maar mochten hierdoor ook uw buren schade oplopen, dan bent u daarvoor ook aansprakelijk. Kijkt u ook eens op www.stazekerenveilig.nl. Met deze verzekering bent u ook verzekerd voor schade door bijvoorbeeld vandalisme, brand, hagel of andere onverwachte invloeden als u even niet bij uw stacaravan, chalet of huisje bent.
 • Tip: laat uw elektrische apparaten, gasinstallatie en gasverbruikstoestellen in uw kampeermiddel iedere drie jaar keuren.

Inrichting staanplaats
Bij de receptie is informatie verkrijgbaar over de inrichting van uw staanplaats, bestrating, beplanting en berging. Wilt u wijzigingen aanbrengen? Nadat wij u toestemming hebben gegeven kunt u aan de slag.

Wij houden graag contact
Uw e-mailadres is voor ons belangrijk om snel en gemakkelijk met u te kunnen communiceren. Heeft u een nieuw e-mailadres, dan horen wij dat graag.